PROGRAM MINGGU SISWA LESTARI 2017


Majlis Penghuni Desasiswa Lembaran Sidang Akademik 2016/2017 mengucapkan

Selamat Datang Kepada Mahasiswa/i Ke Universiti Sains Malaysia Kampus Kejuruteraan Bagi Sidang Akademik

2017/2018

Kalendar Sidang Akademik 2017/2018